Test de veiligheid van Apple in je bedrijf.

Beantwoord deze 10 vragen en ontdek jouw score.

Deze vragenlijst is ontworpen om de veiligheid van Apple toestellen in jouw bedrijf in te schatten. Ook algemene IT-veiligheid komt aan bod.