Woordenlijst anti-malware voor Apple

 In deze woordenlijst anti-malware leggen we vaktermen uit die relevant zijn bij de les over het beschermen van je Apple apparaten tegen malware. 🛡

Malware

Een overkoepelende term voor alle software die op de een of andere manier schade veroorzaakt wanneer een systeem eraan wordt blootgesteld.


Virus

Een type malware dat zichzelf kopieert en verspreidt naar andere programma’s of bestanden. Het kan schadelijke activiteiten ondernemen zoals het beschadigen van het systeem of het stelen van gegevens.


Wormen

Zelfstandige malwareprogramma’s die zich verspreiden over netwerken en computers zonder dat ze moeten koppelen aan een softwareprogramma.


Trojaanse paarden

Misleidende software die zich voordoet als legitieme programma’s maar, eenmaal geactiveerd, achterdeuren openen voor andere malware om binnen te komen of directe schade aanrichten.


Ronsomware

Een soort malware die de toegang tot bestanden of systemen beperkt totdat een losgeld wordt betaald.


Spyware

Verzamelt heimelijk informatie over een gebruiker of organisatie zonder hun medeweten.


Adware

Vervelende software die advertenties weergeeft op uw computer of browser. Hoewel niet altijd schadelijk, kan het invasief zijn en privacykwesties oproepen.


Rootkit

Een collectie softwaretools die een onbevoegde gebruiker toegang geven tot een computer of een deel van zijn software en vaak verborgen blijven voor de gebruiker.


Exploits

Programma’s die kwetsbaarheden in software benutten om ongeautoriseerde acties uit te voeren.


Social engineering

Een techniek van psychologische manipulatie die gebruikt wordt om mensen te misleiden zodat ze vertrouwelijke informatie vrijgeven of acties ondernemen die niet in hun beste belang zijn. De aanvallers maken hierbij gebruik van menselijke interactie en vertrouwen om gebruikers te misleiden in het verstrekken van toegang tot waardevolle gegevens of systemen. Phishing is een van de bekendste voorbeelden van social engineering.


Phishing / Smishing

Cyberaanval waarbij aanvallers zich voordoen als een betrouwbare entiteit om gevoelige informatie te verkrijgen, zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en creditcardgegevens. Deze aanvallen gebeuren vaak via e-mail, maar kunnen ook plaatsvinden via andere communicatiekanalen, zoals sms (smishing), telefonische oproepen (vishing), of sociale media.


Jailbreak

Een jailbreak van een iPhone is het proces waarbij de beperkingen van iOS, het besturingssysteem van Apple, worden verwijderd door gebruik te maken van software-exploits. Dit stelt gebruikers in staat om toegang te krijgen tot het volledige bestandssysteem van de iPhone en biedt hen de mogelijkheid om software te installeren die niet is goedgekeurd door Apple en aanpassingen te doen die niet zijn toegestaan op niet-jailbroken apparaten.


Endpoints

Individuele apparaten zoals computers, laptops, smartphones, tablets, servers, en andere apparaten die gebruikt worden door een gebruiker en verbonden zijn met een netwerk en gegevens.


Botnets

Netwerken van geïnfecteerde computers die door hackers worden gebruikt om aanvallen te coördineren, vaak zonder medeweten van de eigenaren van de computers.


Keyloggers

Malware die elke toetsaanslag registreert om gevoelige informatie zoals wachtwoorden en creditcardnummers te stelen.

Hoe heeft dit artikel je geholpen?