Test de veiligheid van Apple in je bedrijf.

Beantwoord deze 10 vragen en ontdek jouw score.

Deze vragenlijst is ontworpen om de veiligheid van Apple toestellen in jouw bedrijf in te schatten. Ook algemene IT-veiligheid komt aan bod.

Mac security voor bedrijven


#Cyber Security Apple

Test de veiligheid van Apple in je bedrijf.

Beantwoord deze 10 vragen en ontdek jouw score.

Deze vragenlijst is ontworpen om de veiligheid van Apple toestellen in jouw bedrijf in te schatten. Ook algemene IT-veiligheid komt aan bod.


#On- & Offboarding

Wist je dat een goed on- & off boarding process je hierbij helpt...

Productiviteit

Een goed onboarding proces kan de productiviteit van nieuwe medewerkers met 50% verhogen.

Tijd

Een goed offboarding proces kan de tijd die nodig is om een vacature in te vullen met 20% verminderen.

Kosten

Een goed onboarding proces kan de kosten voor het inwerken van nieuwe medewerkers met 30% verminderen.

Test je eigen on- & off boarding process

On- en offboarding in je bedrijf.

Beantwoord deze 10 vragen en ontdek jouw score.

Deze vragenlijst is ontworpen om de effectiviteit en productiviteit van On- en Offboarding van medewerkers in jouw bedrijf in te schatten. 

Garandeer een fijne eerste of laatste dag van de medewerker en draag bij tot het creëren van ambassadeurs voor je bedrijf, een essentieel deel van “The war for talent”.