Waarom moet ik gerichte toegangsrechten inrichten?

Waarom moet ik gerichte toegangsrechten inrichten?

STEL JE VOOR dat in een financieel adviesbureau elke medewerker volledige toegang heeft tot alle informatie binnen het bedrijf. Van boekhouders en financieel adviseurs tot klantenservicemedewerkers en IT-specialisten, iedereen heeft inzicht in alle gegevens van klanten. Dit betekent dat zelfs privacygevoelige informatie, zoals financiële gegevens, toegankelijk is op de Macs van alle medewerkers. Op een dag is de Mac van een receptionist gehackt. De aanvaller verkrijgt nu onmiddellijk toegang tot alle gevoelige bedrijfs- en klantgegevens, terwijl de receptioniste deze gegevens eigenlijk nooit had moeten kunnen benaderen. Ze had niet de juiste toegangsrechten Zoals blijkt, kan dit gebrek aan toegangsbeperkingen leiden tot ongeautoriseerde toegang, het risico op datalekken vergroten en het vertrouwen van klanten schaden.

Om te voorkomen dat elke Mac en elke medewerker binnen een bedrijf een potentieel risico vormt, is het essentieel om de toegangsrechten van medewerkers te beperken. Deze beperkingen staan bekend als gerichte toegangsrechten. Het implementeren van zulke gerichte toegangsrechten is een cruciale stap om de beveiliging van bedrijfsgegevens te waarborgen. In dit artikel zullen we bespreken wat gerichte toegangsrechten zijn en waarom ze van vitaal belang zijn voor jouw bedrijf.

Wat zijn gerichte toegangsrechten?

Gerichte toegangsrechten, ook wel bekend als “least privilege access” of “need-to-know access,” verwijzen naar het principe waarbij gebruikers alleen toegang krijgen tot de middelen en gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor hun functie of taken. Met andere woorden: medewerkers hebben enkel toegang tot wat strikt noodzakelijk is om hun werk uit te voeren, en niets meer dan dat.

Waarom gerichte toegangsrechten inrichten?

Het instellen van gerichte toegangsrechten biedt verschillende belangrijke voordelen, die we één voor één zullen toelichten.

1. Beperking van risico’s 🛑

Het beperken van toegang tot essentiële middelen en gegevens minimaliseert het risico op dataverlies of lekken. Als een gebruiker geen toegang heeft tot specifieke gegevens, kunnen die gegevens simpelweg niet worden gecompromitteerd in geval van een beveiligingsincident op de Mac van die gebruiker.

2. Bescherming van bedrijfsgeheimen 🤐

Bedrijfsgeheimen en gevoelige informatie moeten streng worden beschermd. Door om deze reden gerichte toegangsrechten in te stellen, kun je de toegang tot deze waardevolle bronnen beperken tot alleen degenen die deze daadwerkelijk nodig hebben. Op die manier voorkom je dat bedrijfsgeheimen onbedoeld verspreid worden.

3. Voorkomen van onbedoelde fouten ❌

Gebruikers hebben soms toegang tot gegevens of instellingen die niet noodzakelijk zijn voor hun dagelijkse taken. Elk van deze gegevens en instellingen vormt ook een potentieel punt waarop problemen kunnen ontstaan. Dit kan leiden tot onbedoelde fouten of wijzigingen die de bedrijfsvoering kunnen verstoren. Gerichte toegangsrechten verminderen het risico op dergelijke incidenten.

STEL JE VOOR enige tijd geleden voerden we een Hi-T scan uit voor een makelaarskantoor. Opmerkelijk was dat alle medewerkers diverse apps op hun computers hadden die ze zelden gebruikten. Deze programma’s verleenden echter wel toegang tot bedrijfsinformatie en vormden tevens een plek waar beveiligingsproblemen konden ontstaan door achterstallig onderhoud en gerichte aanvallen. Het was dan ook cruciaal onderdeel van het Hi-T Groeiplan om deze apps te verwijderen en vooral gerichte toegangsrechten in te stellen. Zo kunnen we voorkomen dat in de toekomst een dergelijke toegang per ongeluk leidt tot een onbedoelde fout of inbreuk via een voor de medewerker niet essentieel programma.

4. Bescherming tegen interne bedreigingen 🛡

Elke werkgever gaat er natuurlijk vanuit dat alle medewerkers de beste intentie hebben. Toch moet je in de beveiliging van je bedrijf altijd ook rekening houden met interne bedreigingen, zeker als het gaat om gevoelige bedrijfs- of klantinformatie. Een kwaadwillende werknemer kan namelijk een aanzienlijke impact hebben op de bedrijfsveiligheid. Door strikte toegangscontroles te handhaven, wordt de gevoelige informatie bij medewerkers beperkt tot strikt noodzakelijk en kunnen ongeautoriseerde activiteiten snel worden gedetecteerd.

5. Naleving van wet- en regelgeving 📜

Sommige branches en regio’s hebben strikte wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbescherming en privacy. Het naleven van deze wettelijke vereisten kan eenvoudiger worden gemaakt door gerichte toegangsrechten te implementeren.

Verschillende typen gerichte toegangsrechten

Je kunt gerichte toegangsrechten op veel verschillende manieren implementeren in je bedrijf. We bespreken de meest gebruikte.

Rolgebaseerde Toegangsrechten 👩‍💻
Om te beginnen kun je ervoor kiezen om toegangsrechten toe te kennen op basis van de rol van een medewerker binnen de organisatie. Dit zijn Rolgebaseerde Toegangsrechten (RBAC). Zo heeft een financieel medewerker toegang tot financiële gegevens, maar een marketingmedewerker niet.

Attribuutgebaseerde Toegangsrechten 👩‍🦳
Je kunt ook toegang geven op basis van specifieke kenmerken van een gebruiker, zoals de afdeling, locatie of het ervaringsniveau. Dit heten Attribuutgebaseerde Toegangsrechten (ABAC). Een senior manager kan bijvoorbeeld toegang hebben tot bepaalde strategische documenten terwijl een junior medewerker dat niet heeft.

Taakgebasseerde Toegangsrechten 👩‍🔧
Toegang kan ook worden verleend op basis van specifieke taken of functies die een gebruiker uitvoert. Dit heten ook wel Taakgebasseerde Toegangsrechten. Een projectmanager heeft bijvoorbeeld toegang tot projectmanagementtools, terwijl een klantenservicemedewerker toegang heeft tot klantenservice-applicaties.

Contextuele Toegangsrechten 🏖
Ook kun je ervoor kiezen om toegang te verlenen op basis van factoren zoals de locatie van de gebruiker, het tijdstip van de dag, en het apparaat dat wordt gebruikt. Dit worden Contextuele Toegangsrechten genoemd. Zo kan het dat iemand op kantoor wel toegang heeft tot klantgegevens, maar niet als hij thuis zijn MacBook opent.

Hoe kun je gerichte toegangsrechten inrichten voor Apple devices?

Het inrichten van gerichte toegangsrechten gaat via een aantal stappen.

Stap 1: Identificeer rollen en rechten:
Analyseer de functies en verantwoordelijkheden binnen je organisatie en identificeer welke toegangsrechten bij elke rol horen.

Stap 2: Beheer privileges:
Gebruik Apple’s ingebouwde beheertools of specifieke MDM-oplossingen om de toegangsrechten van elke gebruiker of device te beheren.

Stap 3: Opleiding en bewustwording:
Zorg ervoor dat medewerkers zich bewust zijn van het belang van gerichte toegangsrechten en begrijpen waarom ze alleen toegang hebben tot specifieke bronnen.

Stap 4: Regelmatige evaluatie:
Herzie en update regelmatig de toegangsrechten op basis van veranderende functies en bedrijfsbehoeften.

Conclusie

Het instellen van gerichte toegangsrechten vereist dat je goed nadenkt over welke gegevens en programma’s er precies nodig zijn voor elke medewerker binnen het bedrijf. Door hier passend beleid voor te maken en je technologie op in te richten, doe je echter een belangrijke investering in de beveiliging van je bedrijf. Zo kun je integriteit van je gegevens en bedrijfsactiviteiten waarborgen. Door te zorgen dat gebruikers alleen toegang hebben tot wat ze nodig hebben, kun je de beveiligingsrisico’s minimaliseren en een solide basis leggen voor een veilige en productieve digitale werkomgeving.

DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene kennis te verschaffen over het gebruik van Apple-producten in een professionele omgeving. Houd er rekening mee dat het bedrijf waar je werkzaam bent, eigen beleidsregels en voorschriften kan hebben die het gebruik van bepaalde functies of software kunnen beperken. Raadpleeg altijd het IT-beleid van jouw organisatie voordat je wijzigingen aanbrengt aan bedrijfsapparatuur of -software.

Plan nu je gesprek

Klaar om je voluit te focussen op je eigen business? Doe waar je zelf het sterkst in bent, wij doen dat ook. Bel ons op, geef je IT uit handen, bouw op ons. En laat Hi-T je bedrijf doen groeien.